Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Κυπαρισσία: Νέες επεμβάσεις και παράνομες δραστηριότητες στην παραλία ωοτοκίας της Καρέττα Καρέττα


Ένα χρόνο μετά την καταγγελία του MEDASSET στη Σύμβαση της Βέρνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Περιβάλλον για τις ανεξέλεγκτες επεμβάσεις και τη δόμηση στην Κυπαρισσία, τη δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της Καρέττα καρέττα στη Μεσόγειο, παράνομες δραστηριότητες συνεχίζουν να επιβαρύνουν την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών στην Κυπαρισσία, θέτοντας το απειλούμενο αυτό είδος σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.
Επεκτάσεις beach bar με ανεκτέλεστα πρωτόκολλα κατεδάφισης, άνθρωποι και αυτοκίνητα που κινούνταν πάνω στην παραλία ωοτοκίας τη νύχτα, ανεξέλεγκτη βοσκή και συνεχής καταπάτηση των προστατευόμενων παραλιών για τουριστικές και γεωργικές χρήσεις είναι μόνο κάποιες από τις δραστηριότητες που καταγράφηκαν στις παραλίες ωοτοκίας το καλοκαίρι.
Σε αρκετά σημεία της παραλίας εγκαταστάθηκαν ξύλινοι διάδρομοι, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο για ωοτοκία χώρο. Πλήθος από ξαπλώστρες και ομπρέλες, που δε μαζεύονταν τη νύχτα, παρεμπόδιζαν την ωοτοκία και την πρόσβαση των νεογέννητων χελωνών στη θάλασσα. Οι αμμοθίνες, που είχαν καταστραφεί από την παράνομη κατασκευή δρόμων και κτιρίων, δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Φέτος, περιστατικά παράνομης αλιείας με δίχτυα και παραγάδια σημειώθηκαν σε πολύ μικρό βάθος και λίγα μόλις μέτρα από την παραλία ωοτοκίας, εντός της θαλάσσιας περιοχής που ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ΝATURA 2000.
Το Λιμενικό Σώμα δεν επενέβη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ωοτοκίας, έγινε πολλές φορές καθαρισμός και διαμόρφωση της παραλίας Καλού Νερού από βαρέα οχήματα προκαλώντας ζημιά στην παραλία. Ο αποπροσανατολισμός των νεογέννητων χελωνών από τα φώτα των beach bar που λειτουργούσαν όλη τη νύχτα ήταν σύνηθες φαινόμενο. Βάσει των στοιχείων που έχει συλλέξει μέχρι σήμερα ο Σύλλογος ΑΡΧΕΛΩΝ, ο αριθμός των νεκρών θαλάσσιων χελωνών έχει ξεπεράσει τις 20.
Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, ο νόμος για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας που τέθηκε σε εφαρμογή το Μάρτιο 2011 (ΦΕΚ 60 Α 31.03.2011) θα διασφάλιζε ένα πιο αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας για τα είδη προτεραιότητας σε όλες τις περιοχές NATURA 2000 της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των Θινών Κυπαρισσίας. Ωστόσο, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και η πρόνοια για πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για την ορθή χρήση των παραλιών ωοτοκίας από τη Νομαρχία Μεσσηνίας και τις άλλες αρμόδιες Αρχές είναι ελλιπέστατες.
Η επικαιροποίηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ το 2003 (ΕΠΜ), η οποία θα λάμβανε υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες, θα βοηθούσε τις τοπικές Αρχές να προσδιορίσουν μέτρα προστασίας για την περιοχή και κατ’ επέκταση, θα τις ενίσχυε. Οι εθνικές Αρχές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στη σύνταξη μιας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα αξιοποιούσε τις προτάσεις της ΕΠΜ, θα ρύθμιζε όλες τις δραστηριότητες στην περιοχή NATURA 2000 και θα εξασφάλιζε, επιτέλους, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Το MEDASSET τονίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες σε όλες τις εισόδους των παραλιών και σε άλλα καίρια σημεία της περιοχής, ώστε να γίνει ένα βήμα στην παροχή κατάλληλης ενημέρωσης. Την 1/9/11 η Οργάνωση κατέθεσε νέα αναφορά στη Γραμματεία της Σύμβασης της Βέρνης, καταγγέλλοντας όλες τις πρόσφατες παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή.


πηγή:

παλιότερα άρθρα για το ίδιο θέμα: 
Κυπαρισσιακός Κόλπος: Kατασκευή κατοικιών και δρόμων απειλούν την καρέτα-καρέτα


 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Herpetofauna of Greece