Σάββατο 21 Μαρτίου 2009

Οι μετρήσεις στους 8 υδρολογικούς σταθμούς

Εφέτος έβρεξε, του χρόνου;

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής έχει ξεπερασθεί φέτος στη Μεσσηνία, σύμφωνα με τα στοιχεία που δείχνουν οι μετρήσεις της ΥΕΒ, οι οποίες γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους 8 υδρολογικούς σταθμούς της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τον αντινομάρχη κ. Παναγιωτόπουλο, πραγματοποιούνται μετρήσεις των παροχών ποταμών και πηγών του νομού: «Από τις επίσημες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, προκύπτει ότι οι παροχές τόσο στα ποτάμια όσο και στις πηγές είναι πάρα πολύ αυξημένες».
Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα από το 1981 έως σήμερα, σε όλους τους υδρολογικούς σταθμούς της Μεσσηνίας διαπιστώνεται η αύξηση των μηνιαίων βροχοπτώσεων. Από τις καλύτερες χρονιές φαίνεται ότι για τη Μεσσηνία ήταν οι εξής: 1986 -1987, 1990-1991, 1995-1996, 1999-2000 και 2000- 2001.


Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάσθηκε τις χρονιές 2006- 2007. Η διετία 2008- 2009 παρουσιάζει περίπου τα ίδια στοιχεία με τις χρονιές 1981-1982.


Μετρήσεις
Τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μετρήσεις έχουν ως εξής:
-Υδρολογικός Σταθμός Κρεμμυδίων: 2007-2008: 614,3 mm.
2008-2009: 965,5 mm. Αύξηση 351,2 mm
-Υδρολογικός Σταθμός Πλάτης : 2007-2008: 691,9 mm.
2008-2009: 1.043,9 mm. Αύξηση 352 mm
-Υδρολογικός Σταθμός Γαργαλιάνων: 2007-2008: 636,2 mm.
2008-2009: 915,6 mm. Αύξηση 279,4 mm.
-Υδρολογικός Σταθμός Χώρας: 2007-2008: 501,6 mm.
2008-2009: 634,3 mm. Αύξηση 132,7 mm.
-Υδρολογικός Σταθμός Δωρίου: 2007-2008: 535 mm.
2008-2009: 298 mm. Δεν υπάρχουν οι μετρήσεις Νοεμβρίου και Ιανουαρίου.
-Υδρολογικός Σταθμός Κυπαρισσίας: 2007-2008: 644 mm.
2008-2009: 757,3 mm. Αύξηση 113,3 mm.
-Υδρολογικός Σταθμός Πύλου: 2007-2008: 423,6 mm.
2008-2009: 574,6 mm. Αύξηση 151 mm.
-Υδρολογικός Σταθμός Μουζακίου: 2007-2008: 568,8 mm.
2008-2009: 771,7 mm. Αύξηση 202,9 mm.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, πραγματοποιούνται μετρήσεις ανά τακτά διαστήματα των παροχών ποταμών και πηγών του νομού: «Από τις επίσημες μετρήσεις φαίνεται ότι έχουμε αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, προκύπτει ότι οι παροχές τόσο στα ποτάμια όσο και στις πηγές είναι πάρα πολύ αυξημένες. Το ύψος βροχής από το Σεπτέμβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009, οπότε έγιναν οι τελευταίες μετρήσεις, σε αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας έχει ξεπεράσει το μέσο ετήσιο ύψος. Προκύπτει ακόμα ότι η φετινή χρονιά είναι θετική ως προς το υδατικό ισοζύγιο, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον μέσα στο 2009 δε θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα λειψυδρίας. Αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να μας εφησυχάζει, δεδομένου ότι παγκοσμίως είναι γνωστά τα προβλήματα με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση τόσο ως προς την άρδευση ως και προς την ύδρευση. Αυτό αφορά όλους μας».
Όσο για τις επόμενες μετρήσεις, θα γίνουν τέλος Μαΐου. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα από το 1981 έως σήμερα, σε όλους τους υδρολογικούς σταθμούς της Μεσσηνίας διαπιστώνεται η αύξηση των μηνιαίων βροχοπτώσεων. Από τις καλύτερες χρονιές φαίνεται ότι για τη Μεσσηνία ήταν οι εξής: 1986 -1987, 1990-1991, 1995-1996, 1999-2000 και 2000- 2001. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάσθηκε τις χρονιές 2006- 2007. Η διετία 2008- 2009 παρουσιάζει περίπου τα ίδια στοιχεία με τις χρονιές 1981-1982.

Πρωτοβουλίες
Οι συζητήσεις και ο παγκόσμιος προβληματισμός για την έλλειψη πόσιμου νερού οδήγησε τον ΟΗΕ στην καθιέρωση της 22ας Μαρτίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας για το Νερό». «Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η πατρίδα μας στην ανισοκατανομή των βροχοπτώσεων, στους διαθέσιμους υδατικούς και παραγωγικούς εδαφικούς πόρους, στους δείκτες κατανάλωσης νερού σε σχέση με τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους, καθώς και η αναποτελεσματικότητα στην ανακύκλωση των πόρων και η πολυαρχία στη διαχείριση του νερού οδηγούν στην εμφάνιση φαινομένων λειψυδρίας και υποβάθμισης της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Δεν έχουμε το δικαίωμα να αποστερήσουμε τα παιδιά μας από ένα περιβάλλον με αισθητικές αξίες και διάθεση σε ποιοτικό νερό», σχολίασε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Καταλήγοντας, επισήμανε ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και ως τέτοιες ανάφερε:
-Παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των νερών.
-Ταξινόμηση των υδατικών πόρων σε κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση τους.
-Θέσπιση κινήτρων για την ανακύκλωση του νερού και κυρίως την τιμολόγησή του ανάλογα με τη διαθέσιμη ποσότητα.
-Ορθολογική διαχείριση της ελληνικής γεωργίας, καθώς απορροφά περίπου το 87% των αποθεμάτων, ενώ χάνεται το 80% λόγω των ξεπερασμένων μεθόδων άρδευσης και κακής συντήρησης των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων.
-Υλοποίηση έργων καθαρισμού και επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλήτων και λυμάτων.
-Διατήρηση του ισοζυγίου των υδατικών αποθεμάτων μέσω απαγόρευσης των παράνομων γεωτρήσεων και αρδεύσεων.
-Εξασφάλιση ελάχιστης παροχής μετά την κατασκευή φραγμάτων προς αποφυγή της υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων.
-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και συμμετοχή του στη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ, 20/3/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Herpetofauna of Greece