Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Δήμαρχος Πύλου Απάντηση στους 9 αντιδρώντες δημοτικούς συμβούλους


Δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 12ης.3.2009 της εφημερίδας Σας ανοικτή επιστολή εννέα δημοτικών συμβούλων του Δήμου Πύλου για το θέμα της διαχειρίσεως των αστικών απορριμμάτων μέσω της εγκαταστάσεως μονάδας «δεματοποίησης – μπαλοποίησης». Η ανοικτή επιστολή αυτή χρήζει απαντήσεως, διότι υπερβαίνει τα εσκαμμένα, διότι παραπληροφορεί, διότι δεν υπηρετεί την αλήθεια και το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και, κυρίως, διότι αποτελεί κλασσικό παράδειγμα λαϊκισμού και μικροπολιτικής αντίληψης.
Αναλυτικότερα, είναι δημοσίως γνωστό ότι η εθνική και κυρίως η ισχύουσα και στη χώρα μας ευρωπαϊκή νομοθεσία, επιτάσσει έναντι αυστηρών κυρώσεων την επίλυση της διαχειρίσεως των απορριμμάτων, με την υιοθέτηση μεθόδων που θα σέβονται την προστασία του περιβάλλοντος και θα υπηρετούν την αξιοποίηση των σκουπιδιών με την ένταξή τους στην ενεργειακή αλυσίδα. Επίσης είναι γνωστό, ότι οι ανεξέλεγκτες χωματερές, όπως και αυτή που λειτουργούσε στο Δήμο Πύλου στη θέση Άγιος Νικόλαος, έχουν παύσει τη λειτουργία τους ήδη από την 31η.12.2008 με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειωτέον δε, ότι ο ΧΑΔΑ στη θέση Άγιος Νικόλαος λειτουργούσε πάνω από τριάντα έτη, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί από τις προγενέστερες Δημοτικές Αρχές κανένα έργο, ούτε καν για την οριοθέτησή του. Τουναντίον, η παρούσα Δημοτική Αρχή προέβη σε σειρά παρεμβάσεων στον ως άνω ΧΑΔΑ, όπως η οριοθέτησή του, η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης, η τοποθέτηση δεξαμενών νερού, η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση εννέα ανεξέλεγκτων χωματερών κ.λπ. Οι παρατάξεις της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, που έχουν παρελθόν και κυρίως ευθύνες, σωπαίνουν ηχηρώς ως προς το ζήτημα της ανεξέλεγκτης λειτουργίας του ΧΑΔΑ επί τριάντα και πλέον έτη στο συγκεκριμένο χώρο του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης σωπαίνουν και για την εγκατάσταση στον ίδιο χώρο της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων του Δήμου Πύλου. Οι παρατάξεις της μείζονος και της ελάσσονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου «ποιούν την νήσσαν», όμως και για τις αποφάσεις που έλαβαν για το επίμαχο ζήτημα της εγκαταστάσεως της μονάδας «δεματοποίησης – μπαλοποίησης». Αναλυτικότερα, με την υπ’ αρ. 216/2008 απόφαση των εννέα δημοτικών συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου αποφάσισε την «ανεύρεση χώρου σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους σε ημιορεινή δασική περιοχή για εγκατάσταση του δεματοποιητή». Παρά ταύτα, η εν λόγω απόφαση κρίθηκε παράνομη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την παρανομία αυτή αποδέχθηκαν οι αντιδρώντες δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς ούτε ένας εξ αυτών δεν προσέφυγε στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 και εν συνεχεία στα αρμόδια δικαστήρια. Παρά την ανωτέρω ασυνεπή και επαμφοτερίζουσα στάση τους, οι αντιδρώντες δημοτικοί σύμβουλοι ζήτησαν τη σύγκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ζήτημα της εγκατάστασης του «Δεματοποιητή – μπαλοποιητή». Η συνεδρίαση αυτή έλαβε χώρα την 4η.3.2009, παρευρισκομένου μάλιστα και του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συγκεκριμένη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία συγκροτούμενη από τους εννέα διαμαρτυρόμενους δημοτικούς συμβούλους, επέδειξε εμμονή στην υπ’ αρ. 216/2008 προγενέστερη και κριθείσα παράνομη απόφασή τους και περαιτέρω αποφάσισε, αν και αναρμοδίως κατά τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2 στ’ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, την άσκηση ένδικων μέσων στα αρμόδια δικαστήρια για την αποτροπή της εγκαταστάσεως της μονάδας «δεματοποιητή – μπαλοποιητή» στη θέση Άγιος Νικόλαος. Οι διαμαρτυρόμενοι εννέα δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν συνεπώς να εξηγήσουν, αρχικώς στους εαυτούς τους καθώς και στην τοπική κοινωνία, το λόγο της εμμονής τους σε μια απόφασή τους που έχει ήδη κριθεί παράνομη. Παρά ταύτα, ο δήμαρχος Πύλου, αν και έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας της αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου της 4ης.3.2008, σεβόμενος απολύτως το πολιτικό της χαρακτήρα, ανέλαβε πρωτοβουλία για την υλοποίηση του σκεπτικού της, δηλαδή την ανεύρεση άλλου χώρου για την εγκατάσταση του «δεματοποιητή – μπαλοποιητή» και συγκεκριμένα προσκάλεσε σύσκεψη των δημάρχων των Δήμων Μεθώνης, Χιλιοχωρίων, Βουφράδος, Αίπειας, Κορώνης, Παπαφλέσσα και Νέστορος, που έλαβε χώρα στην Πύλο την 10η.3.2009. Σημειωτέον ότι για τη διενέργεια αυτής της σύσκεψης είχαν ενημερωθεί ήδη από τις 5.3.2009 οι διαμαρτυρόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι. Η σύσκεψη των οκτώ δημάρχων μάλιστα απέληξε στην έκδοση ομόφωνης απόφασης η οποία διαλαμβάνει ότι ο Δήμος Πύλου ως οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Πυλίας σε συνδυασμό με την πραγματοποίηση εντός των ορίων του της επενδύσεως της ΠΟΤΑ, έχει πρωτεύοντα ρόλο στην επίλυση του ζητήματος της διαχειρίσεως των απορριμμάτων, καταλήγοντας ότι οι δήμαρχοι: «Έχοντας υπ’ όψιν τη θέση της διαμορφωθείσας πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, όπως το σύστημα μπαλοποίησης – δεματοποίησης εγκατασταθεί σε ημιορεινή δασική περιοχή και προτείνουν τη δασική περιοχή που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Πύλου, Αίπειας και Πεταλιδίου μεταξύ Αμπελοκήπων και Μηλίτσας ή τη δασική περιοχή μεταξύ Άνω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου και Πλατανόβρυσης του Δήμου Χιλιοχωρίων ή σε οποιαδήποτε άλλη ημιορεινή δασική περιοχή προκρίνει επιτροπή της Περιφέρειας ως λειτουργική και κατάλληλη σε οποιονδήποτε από τους Δήμους και δεσμεύονται ότι θα ανεύρουν εναλλακτικές διαδρομές πρόσβασης προς το χώρο εγκατάστασης του «μπαλοποιητή - δεματοποιητή», ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση της κυκλοφορίας σε Τοπικά Διαμερίσματα, που είναι ήδη επιβαρυμένη και αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακά προβλήματα». Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται με τον πολιτικά καθαρότερο τρόπο ότι ο δήμαρχος Πύλου διακρίνεται από δημοκρατική ευαισθησία, συναίσθηση του καθήκοντος και της ευθύνης του έναντι της τοπικής κοινωνίας. Με άλλη διατύπωση, η ομόφωνη απόφαση των οκτώ δημάρχων της 10ης.3.2009 υλοποιεί στην πράξη την επιλογή της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλου, που λήφθηκε την 4η.3.2009. Στο σημείο αυτό έγκειται η αναλήθεια, ο λαϊκισμός, η ανευθυνότητα, η θρασύτητα και η κακοήθεια της χαλκευμένης επιστολής των εννέα φερόμενων ως αντιδρώντων δημοτικών συμβούλων. Οι φερόμενοι ως υπογράφοντες την κρίσιμη επιστολή δημοτικοί σύμβουλοι, όμως, εκτός από εμποράκοι του ψεύδους και της παραπληροφόρησης, διαμαρτύρονται για τη μη πρόσκλησή τους στη συνάντηση των δημάρχων της 10ης.3.2009. Η διαμαρτυρία τους αυτή αποκαλύπτει την κακόβουλη προαίρεσή τους και, κυρίως, την προφανή αδυναμία τους να κατανοήσουν τα αυτονόητα. Η συνάντηση της 10ης.3.2009 ήταν συνάντηση δημάρχων, την οποία οργάνωσε επιτυχώς υπό την προεδρία του, ο δήμαρχος Πύλου. Φαίνεται, όμως, ότι κάποιοι από τους αντιδρώντες δημοτικούς συμβούλους πάσχουν από το πρώιμο σύνδρομο της δημαρχοποίησης, λησμονώντας ότι γι’ αυτό απαιτείται η έκφραση της βούλησης της πλειοψηφίας των δημοτών, την οποία δε διαθέτουν ούτε και θα αποκτήσουν. Καταλήγοντας, πρέπει να τονισθεί ότι, όντως, οι υπογράφοντες την επίμαχη επιστολή δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι πολιτικοί, είναι απλώς πολιτικάντηδες και διαχειριστές της παραπληροφόρησης και της ανακρίβειας. Ο ερασιτεχνικός τρόπος αντιλήψεως των καθηκόντων τους και κυρίως η ανευθυνότητά τους, τους ωθεί σε επιλογές αντιφατικές και αδιέξοδες, οι οποίες υπονομεύουν την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής κοινωνίας και τον πρωτοπόρο ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει ο Δήμος Πύλου στην ευρύτερη περιοχή, καθορίζοντας το βηματισμό προς το μέλλον. Τέλος, αν η επίμαχη επιστολή ερμηνευθεί ως έκφραση των πολιτικών ενοχών των εννέα φερόμενων ως υπογραφόντων αυτήν Δημοτικών Συμβούλων και πάλι δεν μπορεί να κατανοηθεί η επίδοσή τους στη συγγραφή ευκαιριακών, πρόχειρων και ανεύθυνων επιστολών, οι οποίες αποσκοπούν στην αυτοϊκανοποίησή τους και μόνον.
Ο δήμαρχος Πύλου
Γεώργιος Χρονόπουλος
"ΘΑΡΡΟΣ" 13/03/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Herpetofauna of Greece